Bếp từ D’mestik ES-899DKI

20.900.000 12.800.000

  • Kích thước bề mặt:730 x 430cm
  • Kích thước lỗ khoét đá: 710 x 410cm
  • Tổng công suất tối đa: 6.0kW
  • 2 vùng nấu: 2 từ
  • Bếp trái: 1 vùng nấu phi 220, 2.3kW( max 3kW)
  • Bếp phải: 1 vùng nấu lớn phi 270, 2.3kW (max 3kW)